Gebruik van de natuur

Insekten bestrijden wij al jaren hoofdzakelijk met natuurlijke  vijanden. Zo ontstaat een biologisch evenwicht in de kas. Natuurlijke vijanden  worden massaal gekweekt door toeleveranciers en worden in zakjes of flesjes  uitgezet op de plant. 

Om een biologisch evenwicht te krijgen komt er gedurende het seizoen wekelijks  een deskundige langs om het evenwicht te beoordelen.
Afhankelijk van de  situatie worden meer natuurlijke vijanden ingezet of er wordt op plekjes,  die qua aantasting uit de hand lopen, bijgestuurd met  gewasbeschermingsmiddelen.

Ook bij bepaalde weersomstandigheden kunnen  plagen zich snel ontwikkelen, waardoor het nodig is om met een  gewasbeschermingsmiddel om het evenwicht weer bij te sturen.

We zetten verschillende natuurlijke vijanden in: sluipwespen,  mijten, bacterie- en schimmelpreparaten, al voordat  een plaag wordt gesignaleerd.  We maken hier dankbaar gebruik van, omdat de  bestrijding effectief is en het aantal gewasbeschermingsmiddelen wordt  beperkt.


Preventief schimmels en virusziekten bestrijden …

Schimmels zijn moeilijk biologisch te bestrijden. Toch maken wij  al gebruik van schimmels als natuurlijke vijand van een andere schimmel. Ook  het bijsturen wordt al mogelijk met vriendelijke middelen.

Het belangrijkste  blijft echter het toepassen van een goede hygiene en het voorkomen van een  extreem kasklimaat. Zowel te vochtig als te droog is niet goed. Schimmels slaan  vaak toe als de plant zwak groeit. Vandaar dat we voortdurend moeten bijsturen  met voeding, klimaat en gewashandelingen om de plant sterk te houden.

Gelukkig zijn zaadbedrijven voortdurend bezig om rassen te kweken, die minder  gevoelig zijn voor schimmels. Wij hopen dat er in de nabije toekomst een  doorbraak hiervan zal plaatsvinden, want een nieuw ras maken is een zaak van de  lange adem.