Hergebruik water en mest …

De watergift  en bemesting vind plaats via een computer gestuurd systeem. Afhankelijk  van het teeltstadium en de gewenste groei en kwaliteit krijgen de  planten een aangepast bemestingsrecept.

Tussentijds nemen we watermonsters om  te kijken of we in het bemestingsrecept moeten bijsturen. Om  verspilling van water en meststoffen te voorkomen gebruiken we het  water dat de plant niet gebruikt opnieuw. Zo spoelt er ook niets uit naar  het milieu.  Om dit mogelijk te maken is geinvesteerd in een systeem voor de  opvang van overtollig water.

De plant wordt op een groeimat geplant en  krijgt water en mest via een druppelaar. Via de goten wordt  het overtollige water verzameld en vervolgens ontsmet ter voorkoming  van verspreiding van plantenziekten. De ontsmetting gebeurt met UV-lampen.

Automatisering van de watergift …

De plant  ontvangt precies die hoeveelheid water dat noodzakelijk is.  Op basis van  plantgewicht en de hoeveelheid zonlicht geeft de substraatcomputer  een aantal druppelbeurten. De watergiften en gedoseerde meststoffen wordt  automatisch geregistreerd. Afhankelijk van de hoeveelheid licht wordt het  bemestingsniveau aangepast.

De mate van  bemesting heeft een groot effect op de kleur van de komkommer. Een komkommer  met een donkergroene kleur heeft een goede kwaliteit en houdbaarheid. Hier  wordt dagelijks op gekeurd.