Certificeren om te leveren …

Wij zijn gecertificeerd voor GLOBALGAP. GLOBALGAP is  een initiatief van een aantal grote Europese organisaties binnen de voedsel  productie keten. Deze certificering is noodzakelijk om producten te kunnen  leveren in de handelsketen.

Afnemers kunnen controleren of bedrijven  daadwerkelijk gecertificeerd zijn, omdat er een centrale registratie  plaatsvindt.  Op de  naleving van deze regelgeving vinden jaarlijkse (tussentijdse) controles  plaats. Het controleren op overschrijden van residu limieten gebeurt via Mechelse Veilingen, AID en VWA.

De  belangrijkste doelstellingen van GLOBALGAP zijn o.a.:

>> Het handhaven van het vertrouwen van de  consument in de kwaliteit en voedselveiligheid.

>> Minimaliseren van schadelijke effecten  op het milieu en het beschermen van de natuur.

>> Het terugdringen van het gebruik van  bestrijdingsmiddelen.

>> Het meer doelmatig gebruiken van  natuurlijke hulpbronnen.

>> Het bevorderen van een verantwoordelijke  houding ten opzichte van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.