Verpakken wat de afnemer wenst …

Verpakken en  sorteren vindt dagelijks plaats in verschillende verpakkingen, afhankelijk wat  onze klanten wensen.
Om zo efficient mogelijk te werken hebben wij voor de  komkommers zoveel mogelijk gemechaniseerd. Alleen het verpakken en  sorteren vindt nog handmatig plaats.

De ingepakte dozen of bakken worden via  transportwagens verzameld. Bij de sorteermachine worden de wagens automatisch ontstapeld. Vervolgens worden afwijkende komkommers eruit gehaald en machinaal gewicht gesorteerd en door onze medewerkers ingepakt.

Het product wordt verpakt conform de  kwaliteitsvoorschriften van Mechelse Veilingenonze afzetorganisatie, KCB  (Nederlandse keuringsdienst) en GLOBALGAP.

GLOBALGAP vereist dat we ons  strict houden aan hygiene procedures en dat het product wordt  gecontroleerd op residu. Ons product  is volledig traceerbaar in de handelsketen, dankzij een unieke productcodering.